Ορθοδοντική για παιδιά

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται μία 1η φάση Ορθοδοντικής θεραπείας (προληπτική/κατασταλτική Ορθοδοντική Θεραπεία) στην ηλικία των 6-8 ετών που στοχεύει στην πρόληψη ή καταστολή (ανάσχεση) των ορθοδοντικών προβλημάτων και στη βελτίωση των συνθηκών του στοματικού περιβάλλοντος πριν την ανατολή των μονίμων δοντιών. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η 1η φάση Ορθοδοντικής Θεραπείας είναι και η μόνη που απαιτείται. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η ολοκλήρωση της θεραπείας να γίνει με μία δεύτερη φάση μετά την πάροδο 2-3 ετών προκειμένου να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα. Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως τα οφέλη της 1ης φάσης είναι αδιαμφισβήτητα:

  • Βελτίωση της σχέσης των γνάθων σε μικρή ηλικία αξιοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό αύξησης τους
  • Επίτευξη συμμετρίας του προσώπου μέσω τροποποίησης του δυναμικού αύξησης του παιδιού
  • Σημαντική ελάττωση του κινδύνου τραυματισμού/κατάγματος των μπροστινών δοντιών στην περίπτωση που αυτά εξέχουν
  • Μείωση της πιθανότητας για εξαγωγή μονίμων δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους
  • Μείωση του χρόνου συνολικής θεραπείας με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς (σιδεράκια)
  • Δημιουργία χώρου για τα μόνιμα δόντια σε περίπτωση πρόωρης απώλειας των νεογιλών δοντιών και αποφυγή εμφάνισης μελλοντικού συνωστισμού
  • Πρόληψη δημιουργίας περιοδοντικών προβλημάτων/υφιζήσεων των ούλων
  • Καταστολή εμφάνισης δυσαρμονιών στη σχέση γνάθων ή δοντιών που προκαλούνται από έξεις όπως παρατεταμένος θηλασμός δακτύλου ή πιπίλας

Ορθοδοντική για παιδιά

Ορθοδοντική για εφήβους

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ιδανική περίοδος  για την έναρξη της Ορθοδοντικής θεραπείας συμπίπτει με την ανατολή της πλειοψηφίας των μονίμων  δοντιών στο στόμα. Συνήθως κάτι τέτοιο συμβαίνει στην ηλικία των 10-14 ετών ανάλογα με το είδος του προβλήματος και το στάδιο της οδοντικής και σκελετικής ανάπτυξης του παιδιού-εφήβου.

Οι περισσότεροι έφηβοι σε αυτή την ηλικία έχουν ακόμα δυναμικό αύξησης που θα επιτρέψει στον Ορθοδοντικό να καθοδηγήσει και να επηρεάσει την αύξηση των γνάθων προς όφελος του ασθενή, διορθώνοντας υφιστάμενα σκελετικά προβλήματα, όπως στενή γνάθο ή προέχουσα άνω ή κάτω γνάθο.

Στην ηλικία αυτή, οι έφηβοι διαθέτουν ακόμα πολύ καλό βαθμό προσαρμογής στους ορθοδοντικούς μηχανισμούς, επιδεικνύοντας καλό βαθμό συνεργασίας αφού οι ορθοδοντικοί μηχανισμοί είναι σε γενικές γραμμές καλά αποδεκτοί από τους συνομήλικους τους.

Στις ηλικίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο μεταλλικά σιδεράκια, όσο και λευκά-αισθητικά σιδεράκια  ή νάρθηκες Invisalign teen ή και γλωσσικά αόρατα σιδεράκια.

Ορθοδοντική για εφήβους

Ορθοδοντική για ενήλικες

Η Ορθοδοντική Θεραπεία απευθύνεται πλέον και σε ενήλικες!  Έτσι,  μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση τους.  Ορθοδοντικά προβλήματα που αφορούν στραβά δόντια και  κακή σύγκλειση μπορεί να οδηγήσουν σε περιοδοντικά προβλήματα, ανάπτυξη τερηδόνας, διαταραχές της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης και αποτριβή (φθορά) της αδαμαντίνης/σμάλτου των δοντιών. Με την Ορθοδοντική  Θεραπεία επιτυγχάνεται βελτίωση στην υγεία ούλων και δοντιών.

Ορισμένες φορές σε ενήλικες ασθενείς απαιτείται Ορθοδοντική Θεραπεία περιορισμένης έκτασης και διάρκειας  είτε για να διευθετήσει μεμονωμένα αισθητικά προβλήματα που αφορούν κυρίως μπροστινά δόντια είτε συνεπικουρικά σε συνδυασμό με άλλες  οδοντιατρικές θεραπείες  (περιοδοντικές, προσθετικές κ.ά.).

Τα καλά νέα είναι ότι με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας  υπάρχουν πλέον πολύ αισθητικές  επιλογές για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Αυτές περιλαμβάνουν κεραμικά (λευκά) σιδεράκια, γλωσσικά (εσωτερικά) σιδεράκια (Incognito, Win) και διαφανείς νάρθηκες Invisalign.

Κατά την πρώτη επίσκεψη, θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε την ιδανική θεραπεία για τις δικές σας ανάγκες. Θα μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε το σχέδιο θεραπείας, την εκτιμώμενη διάρκεια  και το κόστος της.

Ορθοδοντική για ενήλικες